• Werkwijze

  In een eerste telefonisch contact worden uw wensen en vragen door JEMO geïnventariseerd.

  Als het een vraag betreft over de haalbaarheid van fondsenwerving voor uw organisatie, initiatief of plan kan er zonder kosten informatie ter beoordeling worden gestuurd. Op basis van deze informatie onderzoekt JEMO vrijblijvend de mogelijkheden voor fondsenwerving en koppelt de bevindingen per mail of telefonisch terug. Op basis van deze terugkoppeling kan, wanneer dat zinvol is,  een persoonlijk adviesgesprek worden gepland. Het persoonlijke adviesgesprek vindt plaats in de spreekruimte van JEMO in Venray. Wanneer JEMO gevraagd wordt naar een andere locatie te komen worden er reiskosten á 0,29 per kilometer in rekening gebracht. De kosten van een persoonlijk adviesgesprek (+/- 1 uur) bedragen € 100,- excl. BTW.

  Vanaf 2020 gaat de dienstverlening van JEMO zich toespitsen op:

  - Advisering, ondersteuning, begeleiding van burgerinitiatieven op het gebied van zorg, welzijn en samenlevingsopbouw

  - Advisering, ondersteuning, begeleiding van een burgerinitiatief in de oprichting naar een rechtspersoon

  - Advisering, ondersteuning, begeleiding van een burgerinitiatief, stichting, vereniging op het gebied van zorg, welzijn, samenlevingsopbouw, kunst en cultuur in een traject van fondsenwerving

  - Projectmanagement opdrachten op het terrein van zorg, welzijn, samenlevingsopbouw

  - Het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten/workshops over fondsenwerving

  - Het opstellen van een fondsenscan passend bij de organisatie en initiatief

  - Het opstellen van een fondsaanvraag en invullen van bijbehorende formats

  De dienstverlening vindt plaats op basis van fixed price of op uurtarief. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wordt nog een totaaltraject fondsenwerving verzorgd onder de conditie 'no cure, no pay'. Het uurtarief bedraagt 75,00 per uur excl. BTW. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wordt nog een totaaltraject fondsenwerving verzorgd onder de conditie 'no cure, no pay'. 

  Het opstellen van een projectplan ten behoeve van fondsenwerving kan JEMO tegen betaling voor u doen. Hiervoor wordt een fixed-price afspraak gemaakt. 

  De gemaakte afspraken worden altijd schriftelijk vastgelegd.

  JEMO neemt geen opdrachten fondsenwerving aan voor projecten in het buitenland.

  Ook verzorgt JEMO geen fondsaanvragen bij organisaties en bedrijven waarbij de hoogte van de eventuele toekenning wordt bepaald door 'publieke stemrondes'.

  Hebt u vragen, concrete plannen of wilt u een afspraak, klik dan hier.

  Nieuws

  Workshop fondsenwerving voor Kern met Pit 12 februari 2020

  Kern met Pit Limburg De workshop Fondsenwerving“Hoe gaan we dat financieren?” op 12 februari 2020 gehouden...

  Nieuwe werkwijze en tarieven JEMO in 2020

  Met ingang van 1 januari 2020 heeft JEMO haar werkwijze en bijbehorende tariefstelling gewijzigd. De...

  VKKL Oppe-Koffie Bergen

  Op maandagavond 18 november jl. verzorgde JEMO een pitch over financiering van Burgerinitiatieven. Deze avond, ...

  Privacy Statement | Website door LR Internet