• Portfolio

  Sinds de oprichting in 2008 heeft JEMO meer dan 600 organisaties kunnen helpen. Op het terrein van fondsenwerving heeft JEMO meer dan 4,7 miljoen euro weten binnen te halen voor haar opdrachtgevers. 

   Succesvol afgesloten opdrachten

  • Het voeren van adviesgesprekken met besturen van een tweetal zorgorganisaties, diverse koren, enkele muziek gezelschappen en drie festivals op de haalbaarheid van fondsenwerving voor hun plannen;
  • Het verzorgen van workshops fondsenwerving voor de Buurtteams in de gemeente Venlo, Kern met Pit, SPEL en Jeugdwerk Limburg;
  • Het(het)formuleren van een statutaire doelstelling voor een kinderboerderij;
  • Een fondsenwervingstraject ten behoeve van de aanschaf van een wensambulance;
  • Een verzendklare aanlevering van een fondsaanvraag ten behoeve van een muziekvereniging voor de aanschaf van instrumentarium;
  • Verzorgen van een traject fondsenwerving ten behoeve van investeringen voor een voedselbank;
  • Het opstellen van een tweetal haalbaarheidsrapporten ten behoeve van fondsenwerving gemeenschapsaccommodaties in opdracht van Spirato;
  • Een fondsenwervingstraject voor de inrichting van een ontmoetingsruimte voor ouderen;
  • Advisering en ondersteuning van diverse trajecten fondsenwerving ten behoeve van evenementen en culturele voorstellingen in Noord-Brabant en Limburg;
  • Fondsenwervingstrajecten ten behoeve van de inrichtingskosten van diverse Multi Functionele Accommodaties in de provincies Noord-Brabant en Limburg.

  Recent gestarte en aangenomen nieuwe opdrachten:

  • Het voeren van adviesgesprekken met besturen van diverse burgerinitiatieven op de haalbaarheid van fondsenwerving voor hun plannen; 
  • Het verzorgen van een totaaltraject fondsenwerving ten behoeve van een burgerinitiatief om te komen tot een zorghuis met een gemeenschappelijke ruimte;
  • Het(het)formuleren van een statutaire doelstelling voor een kinderboerderij;
  • Het verzorgen van een totaaltraject fondsenwerving ten behoeve van een jeugdaccommodatie in Oost Brabant;
  • Een ondersteuningstraject fondsenwerving voor een zelfhulpnetwerk in de regio Oost Brabant;
  • Diverse ondersteuningstrajecten ten behoeve van culturele evenementen en organisaties in Limburg, Oost-Brabant en Gelderland;
  • Het verzorgen van diverse totaaltrajecten fondsenwerving voor de inrichtingskosten van Multi Functionele Accommodaties/gemeenschapsaccommodaties/dorpshuizen in geheel Limburg;
  • Het verzorgen van diverse advies-en ondersteuningstrajecten voor culturele projecten van fanfares, koren en theatergezelschappen; 
  • Het verzorgen van diverse ondersteuningstrajecten van burgerinitiatieven in Limburg en Brabant in de voorbereidingsfase voor fondsenwerving (advisering ten aanzien van de rechtspersoon, opstellen van de begrotingen, overeenkomsten met derden, intentieverklaringen, e.d.).

  Nieuws

  Vakantie JEMO 2019

  Vanaf zaterdag 13 juli a.s. tot en met zondag 4 augustus 2019 heeft JEMO vakantie...

  Presentatie voor Stichting Jeugdwerk Limburg

  Op maandagavond 20 mei heeft JEMO een presentatie 'fondsenwerving' verzorgd tijdens de jaarvergadering van de...

  Deelname Forum Kennisdag voor Gemeenten

  Op donderdag 4 april jl. heeft JEMO deelgenomen aan het Forum op de Kennisdag voor...

  Privacy Statement | Website door LR Internet