• Portfolio

  Sinds de oprichting in 2008 heeft JEMO meer dan 600 organisaties kunnen helpen. Op het terrein van fondsenwerving heeft JEMO meer dan 4,7 miljoen euro weten binnen te halen voor haar opdrachtgevers. 

   Succesvol afgesloten opdrachten

  • Het voeren van adviesgesprekken met besturen van een diverse zorgorganisaties, koren, muziekgezelschappen en festivals op de haalbaarheid van fondsenwerving voor hun plannen;
  • Het verzorgen van workshops fondsenwerving voor de Buurtteams in de gemeente Venlo, Kern met Pit, SPEL en Jeugdwerk Limburg;
  • Het formuleren van een statutaire doelstelling voor een kinderboerderij;
  • Een fondsenwervingstraject ten behoeve van de aanschaf van een wensambulance;
  • Een verzendklare aanlevering van een fondsaanvraag ten behoeve van een muziekvereniging voor de aanschaf van instrumentarium;
  • Verzorgen van een traject fondsenwerving ten behoeve van investeringen voor een voedselbank;
  • Het opstellen van haalbaarheidsrapporten ten behoeve van fondsenwerving gemeenschapsaccommodaties in opdracht van Spirato;
  • Een fondsenwervingstraject voor de inrichting van een ontmoetingsruimte voor ouderen;
  • Advisering en ondersteuning van diverse trajecten fondsenwerving ten behoeve van evenementen en culturele voorstellingen in Noord-Brabant en Limburg;
  • Fondsenwervingstrajecten ten behoeve van de inrichtingskosten van diverse Multi Functionele Accommodaties in de provincies Noord-Brabant en Limburg.

  Recent gestarte en aangenomen nieuwe opdrachten:

  • Coördinator Beleidsontwikkeling voor de periode van 2 jaar voor de Werkgroep Dementievriendelijk Venray;
  • Het organiseren van een inspiratiebijeenkomst voor het Maatschappelijk Middenveld in samenwerking met de gemeente Venray;
  • Het verzorgen van workshops fondsenwerving in het najaar 2019 voor SPEL, Kern met Pit en Jeugdwerk Limburg;
  • Het ondersteunen van een jeugdsoos in het voorbereidend traject voor de herinrichting van hun accommodatie;
  • Het ondersteunen van een dorpsraad bij het traject in de voorbereiding naar de aanleg van een speeltuin;
  • Het voeren van adviesgesprekken met besturen van diverse burgerinitiatieven op de haalbaarheid van fondsenwerving voor hun plannen; 
  • Het verzorgen van een totaaltraject fondsenwerving ten behoeve van een burgerinitiatief om te komen tot een zorghuis met een gemeenschappelijke ruimte;
  • Diverse ondersteuningstrajecten ten behoeve van culturele evenementen en organisaties in Limburg, Oost-Brabant en Gelderland;
  • Het verzorgen van diverse totaaltrajecten fondsenwerving voor de inrichtingskosten van Multi Functionele Accommodaties/gemeenschapsaccommodaties/dorpshuizen in geheel Limburg;
  • Het verzorgen van diverse advies-en ondersteuningstrajecten voor culturele projecten van fanfares, koren en theatergezelschappen; 
  • Het verzorgen van diverse ondersteuningstrajecten van burgerinitiatieven in Limburg en Brabant in de voorbereidingsfase voor fondsenwerving (advisering ten aanzien van de rechtspersoon, opstellen van de begrotingen, overeenkomsten met derden, intentieverklaringen, e.d.).

  Nieuws

  JEMO Projectcoƶrdinator Venray Dementievriendelijk

  Vandaag (10 september 2019) werd de samenwerking tussen de werkgroep Venray Dementievriendelijk en JEMO bezegeld....

  Kern met Pit Workshop Fondsenwerving

  Op initiatief van Kern met Pit (KNHM) heeft JEMO op woensdagavond 9 oktober jl. in...

  Themabijeenkomst 28 november a.s. Stichting Jeugdwerk Limburg

  Op donderdag 28 november a.s. vindt er een themapresentatie plaats over fondsenwerving. Deze wordt verzorgd door...

  Privacy Statement | Website door LR Internet