• Portfolio

  Sinds de oprichting in 2008 heeft JEMO meer dan 700 organisaties kunnen helpen. Op het terrein van fondsenwerving heeft JEMO ruim 5,1 miljoen euro weten binnen te halen voor haar opdrachtgevers. 

   Succesvol afgesloten opdrachten

  • Het voeren van adviesgesprekken met besturen van een diverse zorgorganisaties, koren, muziekgezelschappen en festivals op de haalbaarheid van fondsenwerving voor hun plannen;
  • Het verzorgen van workshops fondsenwerving voor de Buurtteams in de gemeente Venlo, Kern met Pit, SPEL en Jeugdwerk Limburg;
  • Een verzendklare aanlevering van een fondsaanvraag ten behoeve van een muziekvereniging voor de aanschaf van instrumentarium;
  • Verzorgen van een traject fondsenwerving ten behoeve van investeringen voor een voedselbank;
  • Het opstellen van haalbaarheidsrapporten ten behoeve van fondsenwerving gemeenschapsaccommodaties in opdracht van Spirato/VKKL;
  • Een fondsenwervingstraject voor de inrichting van een ontmoetingsruimte voor ouderen;
  • Advisering en ondersteuning van diverse trajecten fondsenwerving ten behoeve van evenementen en culturele voorstellingen in Noord-Brabant en Limburg;
  • Fondsenwervingstrajecten ten behoeve van de inrichtingskosten van diverse Multi Functionele Accommodaties in de provincies Noord-Brabant en Limburg.

  Recent gestarte en aangenomen nieuwe opdrachten:

  • Coördinator Beleidsontwikkeling voor de periode van 2 jaar voor de Werkgroep Dementievriendelijk Venray;
  • Het formuleren van een statutaire doelstelling voor een nieuwe gemeenschapsaccommodatie in een kleine kern;
  • Het ondersteunen van een jeugdsoos in het voorbereidend traject voor de herinrichting van hun accommodatie;
  • Het ondersteunen van een dorpsraad bij het traject in de voorbereiding naar de aanleg van een speeltuin;
  • Het voeren van adviesgesprekken met besturen van diverse burgerinitiatieven op de haalbaarheid van fondsenwerving voor hun plannen; 
  • Diverse ondersteuningstrajecten ten behoeve van culturele evenementen en organisaties in Limburg, Oost-Brabant en Gelderland;
  • Het verzorgen van diverse totaaltrajecten fondsenwerving voor de inrichtingskosten van Multi Functionele Accommodaties/gemeenschapsaccommodaties/dorpshuizen in geheel Limburg;
  • Het verzorgen van diverse advies-en ondersteuningstrajecten voor culturele projecten van fanfares, koren en theatergezelschappen; 
  • Het verzorgen van diverse ondersteuningstrajecten van burgerinitiatieven in Limburg en Brabant in de voorbereidingsfase voor fondsenwerving (advisering ten aanzien van de rechtspersoon, opstellen van de begrotingen, overeenkomsten met derden, intentieverklaringen, e.d.).

  Nieuws

  Digitale workshop fondsenwerving 26 januari 2021 in opdracht van KNHM

  Voor de eerste keer verzorgde JEMO op 26 januari jl. een digitale workshop fondsenwerving. Burgerinitiatieven...

  Aanpassing dienstverlening door corona

  JEMO hanteert de regelgeving van het RIVM inzake haar dienstverlening rondom verspreiding van het Covid-19...

  De 5 miljoengrens overschreden

  Op 19 juni 2020, 12 jaar na oprichting, werd de grens van 5 miljoen totaalopbrengst...

  Privacy Statement | Website door LR Internet