• Portfolio

  Sinds de oprichting in 2008 heeft JEMO meer dan 600 organisaties kunnen helpen. Op het terrein van fondsenwerving heeft JEMO meer dan 4,4 miljoen euro weten binnen te halen voor haar opdrachtgevers. 

   Succesvol afgesloten opdrachten

  • Het(het)formuleren van een statutaire doelstelling voor een kinderboerderij;
  • Een fondsenwervingstraject ten behoeve van de aanschaf van een wensambulance;
  • Een verzendklare aanlevering van een fondsaanvraag ten behoeve van een muziekvereniging voor de aanschaf van instrumentarium;
  • Verzorgen van een traject fondsenwerving ten behoeve van investeringen voor een voedselbank;
  • Het opstellen van een tweetal haalbaarheidsrapporten ten behoeve van fondsenwerving gemeenschapsaccommodaties in opdracht van Spirato;
  • Een fondsenwervingstraject voor de inrichting van een ontmoetingsruimte voor ouderen;
  • Advisering en ondersteuning van diverse trajecten fondsenwerving ten behoeve van evenementen en culturele voorstellingen in Noord-Brabant en Limburg;
  • Fondsenwervingstrajecten ten behoeve van de inrichtingskosten van diverse Multi Functionele Accommodaties in de provincies Noord-Brabant en Limburg.

  Recent gestarte en aangenomen nieuwe opdrachten:

  • Het verzorgen van een totaaltraject fondsenwerving ten behoeve van een burgerinitiatief om te komen tot een zorghuis met een gemeenschappelijke ruimte;
  • Het(het)formuleren van een statutaire doelstelling voor een kinderboerderij;
  • Het verzorgen van een totaaltraject fondsenwerving ten behoeve van een jeugdaccommodatie in Oost Brabant;
  • Een ondersteuningstraject fondsenwerving voor een zelfhulpnetwerk in de regio Oost Brabant;
  • Diverse ondersteuningstrajecten ten behoeve van culturele evenementen en organisaties in Limburg, Oost-Brabant en Gelderland;
  • Het verzorgen van diverse totaaltrajecten fondsenwerving voor de inrichtingskosten van Multi Functionele Accommodaties/gemeenschapsaccommodaties/dorpshuizen in geheel Limburg;
  • Het verzorgen van diverse advies-en ondersteuningstrajecten voor culturele projecten van fanfares, koren en theatergezelschappen; 
  • Het verzorgen van diverse ondersteuningstrajecten van burgerinitiatieven in Limburg en Brabant in de voorbereidingsfase voor fondsenwerving (advisering ten aanzien van de rechtspersoon, opstellen van de begrotingen, overeenkomsten met derden, intentieverklaringen, e.d.).

  Nieuws

  Gelukkig 2019!

  Moge het nieuwe jaar op alle gebied een jaar worden waarvan je zegt het mocht nog jaren...

  Bereikbaarheid JEMO tijdens de feestdagen

  Vanaf maandag 24 december 2018 tot en met woensdag 2 januari 2019 is JEMO gesloten. Wens...

  Financieel Inloopspreekuur Cultura najaar 2018

  Na de eerdere succesvolle inloopspreekuren voor culturele organisaties, organiseert Cultura in samenwerking met JEMO een volgend...

  Privacy Statement | Website door LR Internet