• Portfolio

  Sinds de oprichting in 2008 heeft JEMO meer dan 700 organisaties kunnen helpen. Op het terrein van fondsenwerving heeft JEMO meer dan 4,8 miljoen euro weten binnen te halen voor haar opdrachtgevers. 

   Succesvol afgesloten opdrachten

  • Het voeren van adviesgesprekken met besturen van een diverse zorgorganisaties, koren, muziekgezelschappen en festivals op de haalbaarheid van fondsenwerving voor hun plannen;
  • Het verzorgen van workshops fondsenwerving voor de Buurtteams in de gemeente Venlo, Kern met Pit, SPEL en Jeugdwerk Limburg;
  • Het formuleren van een statutaire doelstelling voor een kinderboerderij;
  • Een fondsenwervingstraject ten behoeve van de aanschaf van een wensambulance;
  • Een verzendklare aanlevering van een fondsaanvraag ten behoeve van een muziekvereniging voor de aanschaf van instrumentarium;
  • Verzorgen van een traject fondsenwerving ten behoeve van investeringen voor een voedselbank;
  • Het opstellen van haalbaarheidsrapporten ten behoeve van fondsenwerving gemeenschapsaccommodaties in opdracht van Spirato/VKKL;
  • Een fondsenwervingstraject voor de inrichting van een ontmoetingsruimte voor ouderen;
  • Advisering en ondersteuning van diverse trajecten fondsenwerving ten behoeve van evenementen en culturele voorstellingen in Noord-Brabant en Limburg;
  • Fondsenwervingstrajecten ten behoeve van de inrichtingskosten van diverse Multi Functionele Accommodaties in de provincies Noord-Brabant en Limburg.

  Recent gestarte en aangenomen nieuwe opdrachten:

  • Coördinator Beleidsontwikkeling voor de periode van 2 jaar voor de Werkgroep Dementievriendelijk Venray;
  • Het verzorgen van workshops fondsenwerving in het voorjaar 2020 voor Kern met Pit;
  • Het ondersteunen van een jeugdsoos in het voorbereidend traject voor de herinrichting van hun accommodatie;
  • Het ondersteunen van een dorpsraad bij het traject in de voorbereiding naar de aanleg van een speeltuin;
  • Het voeren van adviesgesprekken met besturen van diverse burgerinitiatieven op de haalbaarheid van fondsenwerving voor hun plannen; 
  • Diverse ondersteuningstrajecten ten behoeve van culturele evenementen en organisaties in Limburg, Oost-Brabant en Gelderland;
  • Het verzorgen van diverse totaaltrajecten fondsenwerving voor de inrichtingskosten van Multi Functionele Accommodaties/gemeenschapsaccommodaties/dorpshuizen in geheel Limburg;
  • Het verzorgen van diverse advies-en ondersteuningstrajecten voor culturele projecten van fanfares, koren en theatergezelschappen; 
  • Het verzorgen van diverse ondersteuningstrajecten van burgerinitiatieven in Limburg en Brabant in de voorbereidingsfase voor fondsenwerving (advisering ten aanzien van de rechtspersoon, opstellen van de begrotingen, overeenkomsten met derden, intentieverklaringen, e.d.).

  Nieuws

  Workshop fondsenwerving voor Kern met Pit 12 februari 2020

  Kern met Pit Limburg De workshop Fondsenwerving“Hoe gaan we dat financieren?” op 12 februari 2020 gehouden...

  Nieuwe werkwijze en tarieven JEMO in 2020

  Met ingang van 1 januari 2020 heeft JEMO haar werkwijze en bijbehorende tariefstelling gewijzigd. De...

  VKKL Oppe-Koffie Bergen

  Op maandagavond 18 november jl. verzorgde JEMO een pitch over financiering van Burgerinitiatieven. Deze avond, ...

  Privacy Statement | Website door LR Internet