• Nieuws

  Digitale workshop fondsenwerving 26 januari 2021 in opdracht van KNHM

  Voor de eerste keer verzorgde JEMO op 26 januari jl. een digitale workshop fondsenwerving. Burgerinitiatieven en organisaties uit heel Nederland namen deel aan deze online workshop georganiseerd door KNHM. Zie ook https://www.knhm.nl/workshops.

  Bekijk meer »
  Aanpassing dienstverlening door corona

  JEMO hanteert de regelgeving van het RIVM inzake haar dienstverlening rondom verspreiding van het Covid-19 virus. Afspraken op de locatie van JEMO zijn, gezien de ruimte, op dit moment alleen mogelijk met maximaal 2 personen vanuit...

  Bekijk meer »
  De 5 miljoengrens overschreden

  Op 19 juni 2020, 12 jaar na oprichting, werd de grens van 5 miljoen totaalopbrengst fondsenwerving voor opdrachtgevers overschreden!

  Bekijk meer »
  Nieuwe werkwijze en tarieven JEMO in 2020

  Met ingang van 1 januari 2020 heeft JEMO haar werkwijze en bijbehorende tariefstelling gewijzigd. De focus van de dienstverlening wordt voortaan gelegd op advisering, ondersteuning, voorlichting en projectmanagement. Deze diensten worden in rekening gebracht op...

  Bekijk meer »
  Workshop fondsenwerving voor Kern met Pit 12 februari 2020

  Kern met Pit Limburg De workshop Fondsenwerving“Hoe gaan we dat financieren?” op 12 februari 2020 gehouden in BMV De Nassaurie
in Grathem werd door 18 personen bezocht. Een divers gezelschap van bestuurders van burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties uit de...

  Bekijk meer »
  VKKL Oppe-Koffie Bergen

  Op maandagavond 18 november jl. verzorgde JEMO een pitch over financiering van Burgerinitiatieven. Deze avond,  georganiseerd door de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL), werd gehouden in de basisschool van Oud-Bergen die momenteel wordt verbouwd tot...

  Bekijk meer »
  Geslaagde bijeenkomst 'Hoe gaan wij dit financieren door SPEL'

  Op woensdagavond 20 november jl. heeft JEMO in Susteren een workshop gehouden in opdracht van Speeltuinwerk Limburg (SPEL) over 'hoe gaan wij dat financieren'. Tijdens de ruim 2 uur durende bijeenkomst was volop mogelijkheid tot...

  Bekijk meer »
  Druk bezochte workshop Fondsenwerving Kern met Pit

  Op initiatief van Kern met Pit (KNHM) heeft JEMO op woensdagavond 9 oktober jl. in gemeenschapshuis 'De Wis' in Castenray een workshop 'Hoe gaan we dat financieren?' verzorgd. De avond werd door de bijna dertig...

  Bekijk meer »
  JEMO Projectcoördinator Venray Dementievriendelijk

  Vandaag (10 september 2019) werd de samenwerking tussen de werkgroep Venray Dementievriendelijk en JEMO bezegeld. Monique gaat vanuit haar eigen bedrijf de projectgroepen coördineren, die voorstellen gaan ontwikkelen om te komen tot een dementievriendelijk beleid...

  Bekijk meer »
  Presentatie voor Stichting Jeugdwerk Limburg

  Op maandagavond 20 mei heeft JEMO een presentatie 'fondsenwerving' verzorgd tijdens de jaarvergadering van de Stichting Jeugdwerk Limburg in gemeenschapshuis 't Patronaat te St.Joost. Na afloop van deze avond werden onzer alle aanwezigen evaluatieformulieren uitgereikt....

  Bekijk meer »
  Deelname Forum Kennisdag voor Gemeenten

  Op donderdag 4 april jl. heeft JEMO deelgenomen aan het Forum op de Kennisdag voor gemeenten uit de provincie Limburg over  Gemeentelijk beleid voor een beweegvriendelijke omgeving Anders inspelen op bewegen Op deze dag namen diverse sprekers de...

  Bekijk meer »
  Workshop fondsenwerving voor Kern met Pit 20 februari 2019

  Op woensdagavond 20 februari jl. verzorgde JEMO de workshop Fondsenwerving / “Hoe gaan we dat financieren?” in opdracht van Kern met Pit. De avond gehouden van 19.00 tot 21.30 uur in de BMV De Nassaurie
, Nassauplein 12 te Grathem werd...

  Bekijk meer »
  Gelukkig 2019!

  Moge het nieuwe jaar op alle gebied een jaar worden waarvan je zegt het mocht nog jaren duren   Bedankt voor het vertrouwen in 2018 en samen op naar 2019!    

  Bekijk meer »
  Financieel Inloopspreekuur Cultura najaar 2018

  Na de eerdere succesvolle inloopspreekuren voor culturele organisaties, organiseert Cultura in samenwerking met JEMO een volgend financieel spreekuur in het najaar. Heb je o.a. vragen over fondsen of subsidies? Dan ben je op deze avond van...

  Bekijk meer »
  Workshop fondsenwerving voor Speeltuinwerk Limburg (SPEL) op 14 november a.s.

  Bijeenkomst “Hoe gaan wij dat financieren?”   Heb jij een droom voor je speeltuin of buurtspeelplek, maar lukt het nog niet om het benodigde budget bij elkaar te krijgen? Speeltuinwerk Limburg helpt je graag op weg om...

  Bekijk meer »
  Stichting Multi Functionele Accommodaties Venlo en JEMO

  Op donderdagavond 10 oktober heeft JEMO een presentatie fondsenwerving verzorgd voor de Stichting Multi Functionele Accommodaties Venlo (SMAV), waar 25 gemeenschapsaccommodatie uit de gemeente Venlo bij aan zijn gesloten. 

  Bekijk meer »
  Nieuwe werkwijze en tarieven JEMO

  Met ingang van 1 oktober 2018 hanteert JEMO een nieuwe werkwijze ten aanzien van advisering en ondersteuning voor aanvragers die hun plan, wens of project willen toetsen op haalbaarheid voor de kans van slagen fondsenwerving. Meer...

  Bekijk meer »
  10 jarig jubileum

  JEMO hangt de vlag uit in 2018!

  Bekijk meer »
  Extra voorlichtingsbijeenkomst op 10 januari 2018 in opdracht van Synthese

  Op woensdag 10 januari jl. weer een succesvolle workshop fondsenwerving mogen verzorgen in opdracht van Synthese. De 23 aanwezige bestuurders van diverse organisaties op het terrein van zorg, ouderen, jongeren en cultuur beoordeelden de avond...

  Bekijk meer »
  Voorlichtingsbijeenkomst 30 november 2017 in opdracht van SPEL

  Op 30 november jl. heeft JEMO de bijeenkomst “Hoe gaan wij dat financieren?” in opdracht van SPEL verzorgd. Aan de bijeenkomst werd deel genomen door een 16-tal organisaties uit de gehele provincie die direct dan wel...

  Bekijk meer »
  Voorlichtingsbijeenkomst Fondsenwerving 25 oktober 2017

  Op woensdagavond 25 oktober jl. heeft JEMO op verzoek van Synthese die eerste voorlichtingsbijeenkomst fondsenwerving in Horst verzorgd. Ruim 25 personen vanuit zeer diverse organisaties uit de gehele gemeente waren op deze avond aanwezig op...

  Bekijk meer »
  Mooie dag voor Voedselbank Limburg-Noord

  Vrijdag 9 juni jl. was een mooie dag voor de Voedselbank Limburg-Noord. Op deze dag werd de nieuwe koelwagen 'overgedragen'aan een viertal vrijwillige chauffeurs.  Door samenwerking met het Venrayse fondsenwervingsbureau JEMO en door eigen initiatieven is het...

  Bekijk meer »
  Knooppunt zorg voor elkaar Limburg en JEMO

  Op 6 juni jl. organiseerde het Knooppunt Zorgen voor Elkaar Limburg een 'Oppe Koffie' in Kerkrade. Het Knooppunt is opgericht op initiatief van de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL). Punt van bespreking van deze bijeenkomst...

  Bekijk meer »
  Succes volle workshop fondsenwerving in Boxmeer op 11 april 2017

  Op dinsdagavond 11 april jl. heeft JEMO voor welzijnsorganisatie Sociom haar 2e workshop fondsenwerving verzorgd. Dit keer in 'de Weijer' in Boxmeer. Deze workshop was bedoeld voor organisaties die actief zijn op het terrein van zorg-welzijn-kunst-cultuur-leefbaarheid in gemeenten:  SINT...

  Bekijk meer »
  Vervolg financieel spreekuur in samenwerking met Cultura Venray

  Op basis van de gehouden proef in februari en maart jl. is besloten de samenwerking tussen Cultura Venray en JEMO middels het financieel spreekuur een vervolg te gegeven. In het najaar van 2017 zullen wederom 2...

  Bekijk meer »
  Workshop Fondsenwerving in samenwerking met Sociom

  Op dinsdagavond 7 maart jl. bezochten 23 personen van 12 verschillende organisaties de workshop fondsenwerving die door JEMO werd verzorgd in Cuijk. Deze workshop werd georganiseerd door welzijnsorganisatie Sociom (www.sociom.nl)  en was bedoeld voor organisaties die...

  Bekijk meer »
  Financieel spreekuur in samenwerking met Cultura Venray

  In samenwerking met JEMO organiseert Cultura Venray op donderdag 6 februari en 16 maart van 19.00u tot 21.00u een financieel spreekuur voor organisaties uit het culturele veld. Het spreekuur wordt gehouden in het kantoor van Cultura,...

  Bekijk meer »
  Groeiende vraag naar ondersteuningsmogelijkheden

  De vraag van organisaties naar ondersteuningsmogelijkheden bij fondsenwerving is groeiende. Dit merkt JEMO dagelijks. Om alle vragers van dienst te kunnen zijn, heeft JEMO haar dienstverlening uitgebreid. Naast het verzorgen van volledige trajecten fondsenwerving, biedt JEMO...

  Bekijk meer »
  Workshop Trajekt Maastricht

  Op 18 oktober jl. verzorgde JEMO een workshop fondsenwerving voor medewerkers van welzijnsorganisatie Trajekt in Maastricht. Op basis van kennis en ervaring heeft JEMO de opbouwwerkers wegwijs gemaakt in de laatste ontwikkelingen en trends op het...

  Bekijk meer »
  AMERICA: EEN LEVENSLOOPBESTENDIG DORP

  Het dorp America in de gemeente Horst aan de Maas timmert hard aan de weg. JEMO mag hier haar diensten verlenen. Zo onder andere aan de realisatie van 't Laefhoês in America. Zie onderstaand citaat uit hun Nieuwsbrief van...

  Bekijk meer »
  3 miljoengrens overschreden...

  In juli 2016 heeft JEMO de grens van € 3.000.000 overschreden. Sinds de oprichting heeft JEMO dit bedrag voor haar opdrachtgevers weten binnen te halen. Op naar de volgende mijlpaal.  

  Bekijk meer »
  JEMO op bijeenkomsten Spirato

  Spirato  (Steunpunt voor Gemeenschapsaccommodaties in Limburg) organiseerde op 3 november 2015  een bijeenkomst voor besturen van de gemeenschapsaccommodaties. Van duurzaamheid tot BTW-aangifte en van onderhoudsplanning tot vrijwilligersbeleid. Uiteraard ontbrak fondswerving ook niet en was JEMO aanwezig met een...

  Bekijk meer »
  JEMO op Limburglab 2015

  Op zaterdag 28 november jl. was JEMO aanwezig op de informatiemarkt van het Limburglab 2015 gehouden in het congrescentrum Fortunato in Sittard. Het Limburglab was bedoeld voor de achterbannen van Limburgse Maatschappelijke organisaties. Op deze dag lieten diverse...

  Bekijk meer »
  JEMO op PlattelandsParlement

  De Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) organiseerde op zaterdag 22 november j.l. voor de vijfde maal een Limburgs PlattelandsParlement. De VKKL wilde met het PlattelandsParlement die gehouden werk in het gemeenschapshuis 'Pinnenhof' in Nederweert de leden...

  Bekijk meer »
  JEMO op bestuursavond Asten - Someren

  Op donderdag 25 juni jl. was JEMO op de bestuursavond in Asten, Kerkstraat 10. Deze open inloop avond werd georganiseerd door de Stichting ONIS en was bedoeld voor verenigingen en stichtingen die vragen hebben op allerlei gebied,...

  Bekijk meer »
  Netwerkbijeenkomst GLOEI

  Op 3 september 2014 was JEMO te gast als spreker op de netwerkbijeenkomst van GLOEI, in het SIF gebouw te Panningen. Het thema voor deze bijeenkomst was 'subsidies en ondersteuning bij projecten'. GLOEI Peel en Maas is een kind...

  Bekijk meer »
  JEMO op WIJ-festival gemeente Horst aan de Maas

  Op 17 mei 2014 heeft JEMO deelgenomen aan de informatiemarkt van het WIJ-festival in de gemeente Horst aan de Maas. Dit festival, georganiseerd door de gemeente, werd gehouden in de Mérthal in Horst en stond...

  Bekijk meer »
  JEMO op Limburglab

  De tweejaarlijkse manifestatie ‘Limburglab’ verbindt maatschappelijke organisaties in Limburg die bijdragen aan de leefbaarheid van dorpen en wijken. De tweede editie van het evenement heeft plaatsgevonden op 12 april 2014. Een bruisende manifestatie waar ruim...

  Bekijk meer »
  JEMO in de Elevator Pitch bij 'Bedrijf aan Tafel'

  Op 13 maart 2013 heeft JEMO zich gepresenteerd in de Elevator Pitch bij 'Bedrijf aan Tafel'.Dit is een televisieprogramma van de lokale omroep Peel & Maas, waarin Venrayse ondernemers aan het woord komen.

  Bekijk meer »
  Nieuw logo

  JEMO heeft een nieuw logo. De drie vlakken in de letter M symboliseren de takken van dienstverlening.

  Bekijk meer »

  JEMO scoort

  opbrengst van het geraamde tekort
  geworven voor klanten sinds oprichting
  Privacy Statement | Website door LR Internet