• Diensten

  Bij JEMO kunt u terecht voor de volgende diensten:

  • Advies en begeleiding
  • Fondsenwerving
  • Projectmanagement

  Deze diensten kunnen los of in combinatie met elkaar worden aangeboden en afgenomen.

  Projectmanagement

  JEMO beschikt over een ruime ervaring met projecten in de zorg-, welzijns- en vrijwilligerssector. Het kan gaan om projecten met professionele partners, belangenverenigingen en vrijwilligersorganisaties of combinaties hiervan.

  • Coördineren van projecten gericht op beleidsvorming/-beleidsontwikkeling;
  • Aansturen van projectgroepen;
  • Opzetten van een steunpunt mantelzorg;
  • Opzetten dagopvang voor ouderen;
  • Maken van een Wijk OntwikkelingsPlan (WOP);
  • Opzetten van een vrijetijdsteunpunt;
  • Certificeringstrajecten;
  • Het voorbereiden van bijeenkomsten met wijkraden om de betrokkenheid van burgers bij de wijk te vergroten;
  • Begeleiding van besturen van organisaties om het (intern) functioneren te verbeteren;
  • Het schrijven van projectplannen en bijbehorende begrotingen.

  Ook voor het organiseren van specifieke activiteiten en evenementen kan JEMO u van dienst zijn:

  • Organiseren van Dag van de Mantelzorg;
  • Jaarlijkse viering vrijwilligersdag;
  • Organisatie NL doet;
  • Evenementen in het kader van de Landelijke burendag;
  • Samenstellen van een informatiegids voor ouderen;
  • Het opstellen van fondsen- en subsidiescans voor een project;
  • Het opstellen van een fondsenboek-op-maat voor een organisatie;
  • Onafhankelijk gespreksleider bij (bewoners)bijeenkomsten; 

  Kijk hier voor meer informatie over de werkwijze van JEMO.

  Fondsenwerving

  Naast subsidies van de overheid en sponsoring door het bedrijfsleven is fondsenwerving voor veel organisaties een belangrijke geldstroom om wensen te bekostigen. JEMO is een gespecialiseerd fondsenwervingsbureau en heeft uitgebreide kennis en ervaring op dit gebied.

  Naast het begeleiden en ondersteunen in een fondsenwervingstraject, biedt JEMO ook expertise in de voorbereidingsfase om een fondsenwervingstraject te kunnen starten. Zo kan JEMO u helpen bij het formuleren van een statutaire doelstelling, het ondersteunen bij het schrijven van een projectplan, adviseren bij het opstellen van een project of exploitatiebegroting of het opstellen van een fondsenscan. 

  Op verzoek geeft JEMO ook workshops fondsenwerving. De deelnemers waardeerden deze bijeenkomsten in het verleden steeds met een ruime 8.

  Kijk hier voor meer informatie over de werkwijze en aanpak van JEMO.

  Advies en begeleiding

  Aan wensen, plannen en ideeën is bij veel organisaties geen gebrek. Maar hoe kom je van een idee naar een concrete aanpak? Hoe krijgt de organisatie van een project handen en voeten? Hoe krijg je draagvlak voor je initiatief?

  Dat ligt voor veel organisaties vaak moeilijker. Hierbij kan JEMO van dienst zijn.

  JEMO biedt advies en begeleiding bij onder meer de volgende processen:

  • de opzet van een rechtspersoon om een subsidie- en fondsenwervingstraject te kunnen starten;
  • de formulering van de doelstelling in de statuten;
  • het opstellen van een (meerjaren) projectopzet en projectplan;
  • het opstellen van een projectbegroting en dekkingsplan;
  • het begeleiden van een traject voor fondsenwerving;
  • de te volgen strategie voor het bereiken van draagvlak voor uw plan;
  • het opzetten en optuigen van uw organisatie;
  • de benadering van sponsoren;
  • geschikte PR-mogelijkheden voor uw organisatie;

  Kijk hier voor meer informatie over de werkwijze van JEMO.

  Voor wie?

  • Vrijwilligersorganisaties, verenigingen en stichtingen op het gebied van zorg-welzijn,
  • Wijk- en dorpsraden;
  • Burgerinitiatieven;
  • Gemeenschapsaccommodaties;
  • Gemeentelijke overheid;
  • Woningbouworganisaties;
  • Zorg- en welzijnsinstellingen;
  • Overlegorganen;
  • Belangenorganisaties

  Nieuws

  JEMO vernieuwt

  Na de vakantieperiode van 31 juli 2021 tot en met 29 augustus 2021 gaat JEMO...

  8 juni 2021:Online workshop fondswerving

  Op dinsdagavond 8 juni jl. namen 27 organisaties uit heel Nederland deel aan de digitale...

  Digitale workshop fondsenwerving 26 januari 2021 in opdracht van KNHM

  Voor de eerste keer verzorgde JEMO op 26 januari jl. een digitale workshop fondsenwerving. Burgerinitiatieven...

  Privacy Statement | Website door LR Internet